Η επίλυση συγκρούσεων στην οικογένεια

Κατηγορία: Ευτυχία και οικογένεια
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=95&type=3

Η επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σύνολα ανθρώπων όπως η οικογένεια χρειάζεται χρόνο, προσοχή και σεβασμό.Σε όλες τις οικογένειες προκύπτουν προβλήματα, διαφορές και συγκρούσεις μεταξύ των μελών της. Αποτελούν μέρος της φυσιολογικής τους λειτουργίας και έτσι πρέπει να αναμένονται. Είναι σημαντικό τα μέλη της οικογένειας να γνωρίζουν ότι θα προκύπτουν ποικίλες διαμάχες και να προετοιμάζονται για την ορθή αντιμετώπιση τους.

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ ευτυχισμένων και δυστυχισμένων οικογενειών είναι ότι στις πρώτες τα μέλη τους γνωρίζουν καλύτερα τους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης των διαπροσωπικών διαφορών. 

Η επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σύνολα ανθρώπων όπως η οικογένεια χρειάζεται χρόνο, προσοχή και σεβασμό.
Η επιτυχής επίλυση προβλημάτων συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της οικογένειας με αρμονική συμβίωση.

Για την αντιμετώπιση συγκρούσεων και κρίσεων στην οικογένεια χρειάζεται ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση των μελών της για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν τους σωστούς χειρισμούς επίλυσης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

Είναι στους γονείς που πέφτει πρώτα το βάρος της ευθύνης για τη συνειδητοποίηση του προβλήματος, την απόκτηση των γνώσεων και τη μεταφορά τους προς τα παιδιά. Αφού όλοι κατανοήσουν και αποδεχτούν ότι οι διαφορές και αντιπαραθέσεις αποτελούν μέρος της οικογενειακής ζωής, μπορούν να προσπαθούν να βελτιώνουν τους τρόπους λειτουργίας τους όταν βρίσκονται υπό ένταση, θυμό ή απογοήτευση. Ο χρόνος που θα αφιερώσουν για να μάθουν περισσότερα και να διαπαιδαγωγηθούν για την εν λόγω πτυχή της οικογενειακής ζωής, είναι μια επένδυση που θα αποδίδει πολύτιμους καρπούς διαχρονικά για την ευτυχία στην οικογένεια.

Παρά το γεγονός ότι κάθε οικογένεια μπορεί να αναπτύξει τους δικούς της τρόπους επίλυσης των αντιπαραθέσεων που αντιμετωπίζει, υπάρχουν βασικές αρχές που βοηθούν όλους. Η αποδοχή της εμφάνισης προβλημάτων και η απόκτηση δεξιοτήτων στη διαχείριση τους είναι το πρώτο βήμα.

Η καλλιέργεια μιας όσο το δυνατό καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η οριοθέτηση των αντιδράσεων, η αποδοχή της διαφορετικότητας και του ότι κανείς δεν είναι τέλειος, η καλλιέργεια του αισθήματος της συγχώρεσης, είναι βάσεις της επιτυχούς επίλυσης διαφορών.

Ο στόχος της επίλυσης κρίσεων δεν είναι η αυτοϊκανοποίηση δικαίωσης κάποιου αλλά η πρόοδος της οικογένειας με απόκτηση εμπειριών και διδαγμάτων από μια δύσκολη κατάσταση. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η προσοχή στις συναισθηματικές ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, η προσπάθεια κατανόησης των θέσεων του άλλου, είναι αρχές που οι γονείς πρέπει να μεταφέρουν στα παιδιά τους. Μια τέτοια διαπαιδαγώγηση έχει θετικά αποτελέσματα για την ευτυχία της οικογένειας και εξοπλίζει τα παιδιά με πολύτιμα εφόδια για το μέλλον, στη δύσκολη πορεία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους.

Η κάθε οικογένεια έχει τα δυνατά της σημεία, τις αδυναμίες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις της. Όσο και εάν προσπαθούμε να επιτύχουμε την τελειότητα, τέλεια οικογένεια δεν υπάρχει. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης διαφορών, κατανόησης, συμβιβασμού και σεβασμού που είναι αρετές διασφάλισης της ευτυχίας στην οικογένεια.

Βλέπε σχετικά άρθρα: