Τι είναι η προσωπικότητα

Κατηγορία: Χαρακτήρας και προσωπικότητα
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=544&type=3

Η συμπεριφορά κάθε ανθρώπου εξαρτάται, από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου αποτελείται από τους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους σκέφτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται, οι οποίοι τον κάνουν να είναι μοναδικός.

Οι θεωρίες σχετικά με το τι είναι η προσωπικότητα και πώς αναπτύσσεται είναι πολλές. Στη δημιουργία και διαμόρφωση μιας προσωπικότητας εμπλέκονται κυρίως βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Στο βιολογικό τομέα περιλαμβάνονται οι γενετικοί, κληρονομικοί παράγοντες. Στον περιβαλλοντικό τομέα εμπλέκονται οι συνθήκες στις οποίες ένα άτομο μεγαλώνει, ανατρέφεται, διαπαιδαγωγείται και ζει.

Η δημιουργία και η διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου αρχίζουν από τις πρώτες στιγμές της ζωής του. Η προσωπικότητα πηγάζει από τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και παραμένει περίπου η ίδια, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η συνοχή είναι ένα βασικό σημείο στην προσωπικότητα. Γενικά, υπάρχει μια αναγνωρίσιμη τάξη και κανονικότητα, στις συμπεριφορές του ατόμου, ανάλογα με την προσωπικότητα του. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα, θα αντιδρά με τον ίδιο ή πολύ παρόμοιο τρόπο σε μια ποικιλία καταστάσεων.

Η προσωπικότητα, παρά το γεγονός ότι είναι μια ψυχολογική έννοια, εντούτοις έχει σχέση με τη βιολογία του ατόμου. Οι βιολογικές ανάγκες ενός ατόμου, όπως επίσης και διάφοροι βιολογικοί μηχανισμοί, που τυχόν ενεργοποιούνται για διάφορους λόγους, επηρεάζουν την προσωπικότητα του ατόμου.

Η προσωπικότητα εκφράζεται με πολλές μορφές συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα επηρεάζει όχι μόνο το πώς ένας άνθρωπος ανταποκρίνεται ή προσαρμόζεται στο περιβάλλον του, αλλά και το πώς ενεργεί.

Η προσωπικότητα ενός ατόμου εκδηλώνεται ή εμφανίζεται, στις σκέψεις, στα αισθήματα, στις στενές σχέσεις και σε άλλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Οι σχολές σκέψης, ανάλυσης και θεωρίας για τη γένεση και την εξέλιξη της προσωπικότητας, έχουν κάποτε αντικρουόμενες απόψεις. Στις θεωρίες, για την προσωπικότητα περιλαμβάνονται οι ψυχοδυναμικές, οι συμπεριφορικές, οι ανθρωπιστικές και άλλες.

Βλέπε σχετικά άρθρα: