Συζυγική ζωή και πίεση

Κατηγορία: Ευτυχία και οικογένεια
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=367&type=3

Οι σχέσεις επηρεάζουν την πίεση. Η ποιότητα της συζυγικής ζωής παίζει ρόλο στην αρτηριακή πίεση.

Η καλή σχέση μεταξύ των συζύγων μειώνει την ψηλή πίεση που δημιουργείται λόγω στρες στην εργασία.

Οι καλές συζυγικές σχέσεις προστατεύουν από τη γήρανση, τις ασθένειες και τον πρόωρο θάνατο.

Οι καλές σχέσεις στο σπίτι και στην εργασία, επηρεάζουν τον εγκέφαλο που επιδρά στα συστήματα του οργανισμού.

Οι απαιτήσεις και καθημερινές δυσκολίες είναι μέρος της ζωής των εργαζομένων και έχουν σημαντική επίδραση στην αρτηριακή πίεση.

Η ένταση και το στρες της δουλειάς, η χαμηλή συνοχή στο ζευγάρι, η απουσία συναισθηματικής υποστήριξης από τον ή τη σύζυγο προκαλούν αύξηση της πίεσης.

Είναι απαραίτητο, για την προστασία από την ψηλή πίεση και άλλες παθήσεις, να υπάρχουν και να συντηρούνται στο σπίτι άριστες σχέσεις μεταξύ των συζύγων και άλλων αγαπημένων προσώπων.

Βλέπε σχετικά άρθρα: