Οι γονείς και η κατ’ οίκον εργασία των παιδιών

Κατηγορία: Γονείς και παιδιά
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=336&type=3

Είναι απαραίτητο οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά για κατ’ οίκον εργασία τους.Οι γονείς έχουν καθοριστικό ρόλο να παίζουν για την κατ’ οίκον εργασία των παιδιών τους που αποτελεί θεμέλιο λίθο της σχολικής επιτυχίας.

Το βασικό αυτό καθήκον των γονιών, τα βοηθά να αποκτήσουν αυτοπειθαρχία, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους, να μάθουν να οργανώνονται, να αναπτύσσουν το αίσθημα υπευθυνότητας ενώ ταυτόχρονα ανασκοπούν, καταλαβαίνουν και εμπεδώνουν αυτά που έμαθαν στο σχολείο.

Οι αρχές που θα αποκτήσουν οι μαθητές διαμέσου της λειτουργίας της κατ’ οίκον εργασίας, δεν διασφαλίζουν μόνο την επιτυχία τους στο σχολείο αλλά επιπρόσθετα θα είναι πολύτιμες αργότερα στη ζωή τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.

Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους για να κάνουν καλύτερα την κατ' οίκον εργασία τους;

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο χρόνος για την κατ' οίκον εργασία είναι προτεραιότητα. Έχει τουλάχιστον την ίδια σημασία όπως ο χρόνος για την άθληση, τα μαθήματα μουσικής ή το παιχνίδι.

Εάν υπάρχει έλλειψη χρόνου, σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να θυσιάζεται είναι ο χρόνος για τη μελέτη των μαθημάτων στο σπίτι.

Η ενέργεια και οι δυνατότητες συγκέντρωσης πολλών παιδιών, μειώνονται καθώς οι ώρες της ημέρας προχωρούν. Έτσι, για πολλά παιδιά είναι καλύτερα να κάνουν την κατ' οίκον εργασία τους όσο το δυνατό πιο νωρίς, μετά το τέλος του σχολείου.

Η δημιουργία συνθηκών για να μπορούν να μελετούν με ησυχία, σε κατάλληλο περιβάλλον είναι απαραίτητη. Ταυτόχρονα, οι γονείς πρέπει να είναι διαθέσιμοι εφόσον τους χρειάζονται όταν κάνουν τα μαθήματα τους. Χρειάζονται να ξέρουν ότι έχουν στήριξη και βοήθεια εάν παραστεί ανάγκη.

Εάν ένα παιδί έχει ερωτήσεις, είναι προτιμότερο να το βοηθήσουν να βρει την απάντηση παρά να του τη δώσουν έτοιμη. Η προσπάθεια αναζήτησης το διδάσκει καλύτερα και του αποφέρει περισσότερα.

Δεν πρέπει οι γονείς να πέφτουν στην παγίδα που κάποτε παρατηρείται, να κάνουν μια εργασία, παρουσίαση ή άλλη, στη θέση του παιδιού τους. Αυτό πιθανότατα θα διαφανεί και είναι επιζήμιο για την εκπαίδευση και αυτοπεποίθηση του.

Σε περίπτωση κούρασης, το διάλειμμα είναι απαραίτητο και κάποτε ένας υπνάκος είναι σε θέση να το αναζωογονήσει.

Είναι απαραίτητο οι γονείς να προσέχουν και να σέβονται την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Εάν αφαιρείται εύκολα και χρειάζεται επίβλεψη, τότε η διακριτική παρουσία και βοήθεια του γονιού, το βοηθά.

Αντίθετα εάν οι γονείς αντιληφθούν ότι είναι αποτελεσματικότερο όταν είναι μόνο του χωρίς περισπασμούς, τότε ο γονιός θα μπορεί στο τέλος της εργασίας να κάνει μαζί του μια ανασκόπηση ή ένα έλεγχο γνώσεων.

Ο ρόλος των γονιών, είναι πολύ σημαντικός για τον έλεγχο της δουλειάς που κάνει για το σχολείο κάθε μέρα στο σπίτι. Ο έπαινος όποτε δικαιολογείται, πρέπει να εκφράζεται από τους γονείς διότι η επιβράβευση του, ενδυναμώνει το αίσθημα της σπουδαιότητας που δίνει ο γονιός για την καλή μόρφωση και εκπαίδευση.

Με λίγη προσπάθεια και έξυπνους τρόπους, ο γονιός μπορεί να μετατρέπει σε ευχάριστες εμπειρίες τις καθημερινές εργασίες που είναι απαραίτητο το παιδί να κάνει στο σπίτι.

Παράλληλα έχει έτσι την ευκαιρία να δείξει την αγάπη του για αυτό, να ενδυναμώνει τις σχέσεις μαζί του και να το βοηθά να πλοηγεί και να κατακτά στον συναρπαστικό κόσμο της μάθησης, της γνώσης και της έρευνας.

Βλέπε σχετικά άρθρα: