Η ψυχολογία των καλών σχέσεων στην εργασία

Κατηγορία: Ευτυχία και οικογένεια
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=194&type=3

Οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχία σας.Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων στο χώρο εργασίας είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική και σωματική τους υγεία, την ικανοποίηση από την δουλειά τους και την αποδοτικότητα του οργανισμού που τους εργοδοτεί.

Η καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων. Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων όλων των βαθμίδων έχουν αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και κερδοφορία των εταιρειών.

Οι εργοδότες δεν πρέπει να ξεχνούν τον καθοριστικό ρόλο αυτού του παράγοντα στην επιτυχία της εταιρείας τους.


Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαπαιδαγωγούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων αλληλεπιδράσεων στο επάγγελμα τους διότι οι κακές σχέσεις δεν επιδρούν αρνητικά μόνο στο περιβάλλον εργασίας. Εκτός από το ότι μπορεί να διαταράσσεται η ψυχική και σωματική τους υγεία, επιπλέον η οικογενειακή τους γαλήνη δυνατόν να υποφέρει και οι προοπτικές τους για μια επιτυχημένη καριέρα τίθενται σε κίνδυνο. 

Δεν είναι δυνατόν να μη δημιουργούνται διαπροσωπικά προβλήματα όταν υπάρχουν σύνολα ανθρώπων, ιδιαίτερα στο στρεσσογόνο επαγγελματικό περιβάλλον. Το ζήτημα δεν είναι εάν θα δημιουργούνται προβλήματα αλλά το πώς θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ή να προλαμβάνονται.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δια μέσου των οποίων οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων.

Πώς μπορούν όλοι να συμβάλλουν για την καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων και ευχάριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος;

Υπάρχουν τρόποι σκέψης και προσέγγισης που μπορούν να καλλιεργηθούν. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μιας δυσλειτουργίας λόγω διαπροσωπικών προβλημάτων και η δημιουργία ευχάριστου κλίματος εργασίας για τους εργαζόμενους.

Τι μπορείτε εσείς να κάνετε για να πετυχαίνετε περισσότερα στον τομέα αυτό;

1. Ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεκτίμηση πρέπει να είναι η πυξίδα σας.

2. Να ακούτε προσεκτικά τους άλλους όταν σας μιλούν.

3. Το να ακούτε με συγκέντρωση και προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει να ανακαλύψετε πράγματα που ήταν κρυμμένα και που δεν γνωρίζατε.

4. Προσπαθήστε να κατανοήσετε την άποψη των άλλων ατόμων.

5. Ξεκινάτε πάντοτε με καθαρό μυαλό, αποφεύγετε να παγιδεύεστε από προκαταλήψεις.

6. Η αναγνώριση των ανησυχιών και φόβων του άλλου είναι πολύτιμη πληροφόρηση που θα σας επιτρέπει να δράτε αποτελεσματικά με τρόπο που θα κερδίζετε την εμπιστοσύνη του συναδέλφου.

7. Η επίτευξη συναίνεσης είναι καθοριστική στην επιτυχία των προσπαθειών για επίλυση προβλημάτων.

8. Να προωθείτε την εργασία από κοινού για την επίλυση προβλημάτων.

9. Δείξετε ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι θεωρείτε ότι ο συνάδελφός καλόπιστα εγείρει κάποια θέματα.

10. Αναζητείστε πρώτα τα σημεία στα οποία συμφωνείτε.

11. Αρχίστε την αντιμετώπιση καταστάσεων από ζητήματα που είναι ευκολότερο να λυθούν και μετά περάστε σε δυσκολότερα θέματα.

12. Μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά.

13. Μην ανταποδίδετε απειλές ή προσωπικές επιθέσεις.

14. Όταν νιώθετε ότι κάνατε λάθος μπορεί να είναι καρποφόρο να παραδεχθείτε το λάθος σας.

Η ειλικρινής έκφραση θετικών συναισθημάτων προς συναδέλφους έχει καταλυτικές επιδράσεις στην καλλιέργεια αρμονικών σχέσεων. Η ευγένεια προς όλους, ένα χαμόγελο, το ενδιαφέρον για τον άλλο, είναι βασικές συνιστώσες για την καλλιέργεια καλών σχέσεων.

Βλέπε σχετικά άρθρα: