Η προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της

Κατηγορία: Χαρακτήρας και προσωπικότητα

Η προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της.Η συμπεριφορά κάθε ανθρώπου εξαρτάται, από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και από τις καταστάσεις που βιώνει.

Η κατάσταση στην οποία ένα άτομο βρίσκεται, παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα αντιδράσει. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι αντιδράσεις των ανθρώπων, συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.   

Οι περισσότεροι επιστήμονες, που ερευνούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, πιστεύουν σήμερα, ότι υπάρχουν 5 βασικοί τομείς, στους οποίους εντάσσονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.

1. Η εξωστρέφεια

Στον τομέα της εξωστρέφειας περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η κοινωνικότητα, ο ενθουσιασμός, η ομιλητικότητα, η αυτοπεποίθηση, η θετικότητα και η μεγάλη συναισθηματική εκφραστικότητα.    

2. Η τερπνότητα

Στην τερπνότητα περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως ο αλτρουισμός (η φιλαλληλία), η εμπιστοσύνη, η ευγένεια, η στοργή και άλλες θετικές μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς.  

3. Η ευσυνειδησία

Στο πεδίο της ευσυνειδησίας περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως υψηλού βαθμού συλλογισμός, με καλό έλεγχο των ψυχολογικών ωθήσεων και με συμπεριφορές προσανατολισμού και επίτευξης των στόχων. Οι προσωπικότητες με υψηλό επίπεδο ευσυνειδησίας, είναι συνήθως καλά οργανωμένες και προσεκτικές για τις λεπτομέρειες.         

4. Ο νευρωτισμός

Τα άτομα με έντονο τον τομέα του νευρωτισμού, έχουν τάση να βιώνουν συχνότερα συναισθηματική αστάθεια, ανησυχία, κατήφεια (κακοκεφιά), ευερεθιστότητα και θλίψη.     

5.  Η ανοιχτοσύνη

Η ανοιχτοσύνη περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως η φαντασία και η διορατικότητα. Τα άτομα με ανοιχτοσύνη έχουν συνήθως ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Οι τομείς αυτοί αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της προσωπικότητας. Τα χαρακτηριστικά του κάθε τομέα τείνουν να συνυπάρχουν σε πολλούς ανθρώπους.

Όμως, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι πολύπλοκη και το κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάζει συμπεριφορές από τους διάφορους τομείς.

Επιπλέον πρέπει να τονισθεί ότι στον κάθε τομέα περιλαμβάνονται για το κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, ένα φάσμα μεταξύ των δύο ακραίων καταστάσεων. Για παράδειγμα, για την εξωστρέφεια, μπορεί να υπάρχει άτομο με ακραία εξωστρέφεια ή αντίθετα, άτομο με ακραία εσωστρέφεια.

Στην πραγματικότητα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των περισσότερων ανθρώπων, βρίσκονται κάπου στο μέσο, μεταξύ των δύο ακραίων καταστάσέων.

Εκτύπωση του άρθρου Στείλε σε ένα φίλο

Βλέπε σχετικά άρθρα: